Näringsliv, kommuner och samhällen står ständigt inför utmaningar. Att anpassa och utveckla är nödvändigt och ett ständigt pågående arbete.  Som privatperson kanske du önskar en utveckling men vet inte riktigt vad eller på vilket sätt.

KG Konsult får viktiga saker gjorda när tid, kraft eller egna idéer tryter. Vi kan vara motor i nya stora projekt eller små detaljer som ingen annan hinner med. KG Konsult kan vara din samtalspartner. Vi planerar och genomför utvecklingsprogram, seminarier och workshops, strategisk planering, tar fram kommunikationslösningar mm.

Vi har ett stort samhällsintresse och vill verka för utveckling i sydöstra Skåne där vi både bor och arbetar är viktigt. Våra hjärtfrågor är företagande på landsbygden, personlig utveckling och integration!

KG Konsult har inga standardlösningar utan anpassar insatsen utifrån behovet och situationen. Välkommen att höra dig om du vill veta mer. Vi träffar dig gärna för ett förutsättningslöst möte. Nedan kan du läsa om vad vi kan bistå med och några exempel på vad vi har gjort.

Projektledning

Både företag och myndigheter genomför ofta stora komplexa projekt som behöver samordnas och projektledas. Du kanske har ett litet projekt som behöver göras men du har svårt att få tiden att räcka till. Katarina och Gunnel har stor erfarenhet av projektledning och genom åren genomfört stora och mindre projekt mot uppsatta mål.

UPPDRAG
Open House Welcome
– hjälpt till att startat upp integrationsarbetet för asylsökande. Vi organiserade, planerade och knöt till oss olika aktörer. Syftet var att bidra till en meningsfull vardag för dem som väntar på sitt uppehållstillstånd. Detta var ett ideellt uppdrag.

Uppbyggnad av Borrby Bokby – ett näringslivsnätverk för aktörer inom litteratur. Den första bokbyn i Sverige och ingår också i den internationella organisationen för bokbyar.

Dagen K – En dag med fokus på kvinnors företagande och hur gamla och nya näringar kan samverka för att synliggöra den strategiska betydelse för människors och företags möjlighet att vistas, verka och växa i hela landet. Nätverket Qlara var en initiativtagarna till seminariet.

Workshop/Seminarier

Katarina och Gunnel har stor erfarenhet av att genomföra workshops, rådslag och seminarier för både organisationer, kommuner och enskilda företag. Vi står för planering och genomförande. Vi har en egen framtagen workshopmodell som ger snabba resultat.

UPPDRAG
Kulturkrockar på Österlen – Två samtal för att utveckla kreativa samarbeten med personer från andra kulturer. Uppdragsgivare var Simrishamns Kommun.

KKN som utveckling – Seminarie/workshop tillsammans med bl a forskare från Lunds universitet, 2013 och 2014. Uppdragsgivare Simrishamns kommun

Landsbygdens framtid – heldagsseminarium med Region Skånes näringsliv, Simrishamns kommun och lokalt näringsliv

Föreläsningar på företag och organisationer om team och fungerande roller i team.

Heldags workshop för stadsdelsförvaltning i Malmö stad

Strategisk planering

KG Konsult ställer sin erfarenhet och analysförmåga till tjänst för att samla in fakta eller kartlägga attityder som grund för rationella och strategiska handlingsplaner för företag, organisationer och myndigheter. Målet är att kartlägga nuläge och formulera mål för önskat läge.

En viktig del för att lyckas med projekt eller förändringsarbete är en planerad och bra kommunikation, internt med de anställda och med kunderna. Kommunikation fungerar som ett smörjmedel i organisationen och hjälper till att nå målen. Vi kan hjälpa till med att ta fram kommunikationslösningar som kan innehålla strategi, planering och genomförande.

UPPDRAG
Open House Welcome – startat upp integrationsarbetet för asylsökande i Open House Österlens lokaler. Organisera, planera och knyta till oss olika aktörer. Syftet är att bidra till en meningsfull vardag för dem som väntar på sitt uppehållstillstånd.

Referensgrupp för Simrishamns kommuns pilotprojekt för Kulturella och Kreativa Näringar.

Uppsatshandledare för studenter

Coach/Mentor

KG Konsult erbjuder coaching för anställda eller till dig som privatperson. Du som ägare eller chef kanske behöver en mentor eller en samtalspartner. Att använda sig av en coach/mentor är ett bra sätt att ta hjälp för att ta sig från nuläge till önskat läge. Vi kan också erbjuda terapeutiska samtal.

Utvecklingsprogram

Företag, kommuner och samhällen står ständigt inför utmaningar i förändringar och utvecklingsbehov. Att anpassa och utveckla är nödvändigt för att överleva – de som tar täten i förändringsarbetet når mest framgång. KG Konsult tar fram och genomför utvecklings- och utbildningsprogram på uppdrag, i egen regi och i samverkan med andra.

PROGRAM
Stöd & Matchning
– vi har tagit fram ett anpassat program för tjänsten Stöd & Matchning för att stötta arbetslösa personer till arbete eller studier. Uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen.

Tillväxtrummet – för unga företagare. Gunnel Ottersten har utvecklat programmet tillsammans med Frida Jönsson. Gunnel är utbildningsansvarig. Programmet har genomförts vid två tillfällen, 2012 och 2014. Just nu pågår rekrytering för en tredje omgång.

Idéforum – från idé till företag. KG Konsult tagit fram utvecklingsprogrammet som innebar att vi under nio månader stöttade personer med allt från att formulera sin affärsidé och omsätta den i praktiken. Cirka hälften fick möjlighet att presentera sin idé i en minisprångbräda som genomfördes tillsammans med Connect Skåne. Uppdragsgivare var Region Skåne.

Nya Vägar – Gruppledare för Malmö stads utvecklingsprogram

Utbildare på yrkesutbildning för blivande terapeuter