KG Konsult

KG Konsult driver på för utveckling av näringsliv  och samhälle i sydöstra Skåne.  Det gör vi genom de projekt och uppdrag som vi får från företag, organisationer, kommuner, myndigheter med flera. Vi driver också egna projekt som gynnar utvecklingen i regionen, själva eller tillsammans med andra.

KG Konsult ägs och drivs av Katarina Bruning och Gunnel Ottersten.

Våra tjänster

Projektledning
Seminarier/Workshop
Coach/Mentor
Strategisk planering
Utvecklingsprogram

Läs mer om våra tjänster.

 • Katarina Bruning

 • E-post

  kontakt@kgkonsult.se

 • Telefon

  +46 07 207 50 06

 • Katarina Bruning bor sedan 7 år tillbaka på Österlen. Hon har engagerat sig i den ideella föreningen Nätverket Qlara och var under tre år, 2011– 2014, ordförande. Under det senaste året har hon arbetat som Etableringslots och hjälpt nyanlända att komma plats med sitt nya liv i Sverige, allt från myndighetskontakter till att matcha ihop med arbetsgivare.

  Katarina har erfarenhet av att starta företag, både som anställd och i eget företag. Hon har under sitt yrkesliv arbetar som chef och ledare under 15 års tid. Under 10 års tid arbetade Katarina som Kommunikationschef och ingick i företagsledningen. I sina yrkesroller har det var ett starkt fokus på förändring- förbättring- och utvecklingsfrågor, allt från processorienterat arbetssätt till organisation, varumärke, marknadsplaner och affärsplaner.

  Katarina arbetar också tillsammans med sin man i hans företag Bruning & Bruning Speakingpartner och tillsammans håller de på att bygga ett gårdshotell. Katarina tar också uppdrag inom kommunikationsområdet.

  Katarina på LinkedIn

 • Gunnel Ottersten

 • Gunnel Ottersten bor sedan 18 år tillbaka på Österlen och har engagerat sig och arbetet ideellt i olika föreningar, bl a är hon nuvarande ordförande i Borrby Företagarförening och ingått i Nätverket Qlaras styrelse under två år som vice ordförande. Gunnel är också en av initiativtagarna och projektledare för Borrby Bokby. Gunnel var med och startade upp pilotprojektet för Tillväxtrummet, ett utvecklingsprogram för unga som vill starta eller utveckla sitt företag. Hon var projektets utbildningsledare under två år.

  Gunnel har varit egen företagare sedan 20 år. I det egna företaget Responz på Österlen, arbetar hon som projektledare, copywriter och konsult. Hon är utbildad samtalsterapeut och arbetar med handledning och konsultation personal, enskilt och i grupp, miljöterapeutiskt behandlingsarbete med familjer, utvecklingskonsult, psykoterapeut steg 1, utbildare, föreläsare och moderator. Har också ett förlag, Star in oval, som specialiserat sig på litteratur om mänsklig växt.

  Gunnel på LinkedIn