Nya perspektiv med kultur, 1:a delen genomförd

Igår genomförde vi första delen av seminariet ”Nya perspektiv med kultur. Näringsliv och kultur gifter sig?!” Det handlade framför allt om att lyfta och diskutera möjligheter till förändring och utveckling genom att använda sig av kulturkompetens i organisationer och företag och vad det kan innebära.

Forskning visar att störst effekt av konstnärliga interventioner i arbetslivet/organisationer innebär stärkt förändringsbenägenhet och ökad innovationskapacitet. Konstnärer vågar utmana befintliga konventioner och normer, nödvändigt för utveckling och nytänk, något som näringslivet oftast inte har råd med.

Vi titta bland annat på företaget TILLTs olika projekt, ägs av Skådebanan i Västra Götland. Malmöminglet bjöd in konstnärer för att ge företag vidgade vyer och förnyelse. I projekt som genomförts har det inte bara handlat om utsmyckning och miljö utan också om teambuildning, bättre intern kommunikation mm. Dessutom finns behov av konstnärer inom design och varumärkesarbete.

Deltagarna på seminariet fick också tänka utanför boxen och inga gränser. Vi fick tänka till på vad konstnärer skulle kunna bidra med i ett företag, sjukvården och kommunal förvaltning. Vad tycker ni om att i en fabrik ha en konstnär anställd för att hitta alternativa användningsområden för produktionsmaterial, skapa mötesplatser dit alla kan gå utan att det ska behöva kosta något, värdinnor i väntrum sjukhus mm

Vid nästa tillfälle som är den 27 april fortsätter vi diskutera ämnet och då ska vi också ha vi företag på plats som har använt sig av konstnärer i olika sammanhang.

20160413_174444-120160413_174543-1