KKN som utveckling

KG Konsult har även detta år fått i uppdrag av Kulturförvaltningen i Simrishamns kommun att arrangera ett seminarium/workshop. Den 26 november, kl 9-13 kommer vi att vara på Österlens Museum.

I år har vi bjudit in Katja Lindqvist, docent Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.  Hon kommer att inleda och berätta om vad som just nu är aktuellt inom forskningen. Katja är intresserad av vilken typ av företagare som etablerar sig på landsbygden, och utmaningarna för företagare inom kulturella och kreativa näringar. Där har hon dock mest kunskap om forskning i Europa, och inte egen forskning för tillfället. Hon tittar också på utvecklingen av städer och hur kulturen används (eller inte används).

Här kan du se hela programmet.
Inbjudan KKN i utveckling

Länkar till KKN-seminariet 2013
Förra året bjöd vi in Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm från Lunds Universitetet eftersom de forskar inom området KKN och då särskilt inom gruppen de kallar för Livsstilsentreprenörer. Nedan finns länkar till inlägg om vårt seminarium om du vill läsa mer.

Livsstilsentreprenörer
Konsten att ta betalt
Nätverken nödvändiga
Kompetensen

 

KG presenterade Idéforum för Region Skåne

I förra veckan var KG Konsult och presenterade Idéforum för Kulturförvaltningen på Region Skåne. Idéforum är till största delen finansierat av Region Skåne som fått pengar via programmet Främja kvinnors företagande som drivs av Tillväxverket.

Idéforum vänder sig till kvinnor inom den kulturella och kreativa näringen, KKN, och det är 16 kvinnor som har anmält sig till programmet som började i oktober 2013. Programmet har flera medfinansiärer, en av dem är Connect Skåne och de arrangerar minisprångbrädor. Det innebär att deltagare i Idéforum presenterar sin idé för en panel och får värdefull feed-back för attfå sin idé att lyfta.

 

2014-04-11 10.58.48

 

Vid presentationen för Kulturförvaltningen berättade vi bl a om minisprångbrädorna och vilken positivt gensvar det har fått från alla involverade. Vi berättade om Saga Jepson som är keramiker och driver Elistorps B&B och hur hennes situation inte är helt ovanlig på Österlen. Här måste man oftast driva flera verksamheter för att få vardagen och ekonomin att gå ihop.  Saga har gjort en bra reklamfilm om sig och hennes arbete. Här kan du se den,  Sagan om keramik

Vi tycker självklart det är väldigt roligt att få berätta om både utvecklingsprogrammet och deltagarna. Är du intresserad och vill veta mer är det bara att du hör av dig till oss.

 

Att sälja i nöd och lust

Idéforums fjärde träff handlade om Att sälja i nöd och lust, en av egenföretagarens måsten! Under förmiddagen gästades vi av Rolf Hjerpe från organisationen Företagarna som är en av Idéforums medfinansiärer. Han  föreläste i ämnet och har lång erfarenhet av att sälja, allt från konsulter, maskiner till varor i detaljhandeln.

 

KG Rolf _ Gunnel

Rolf Hjerpe, från Företagarna som föreläste om Att sälja i nöd och lust, och Gunnel Ottersten, KG Konsult.

 

Han lärde oss spännande förkortningar  som exempelvis att RALA – ring upp, avtala tid och lägg på, snabbt ska det gå också. Dessutom fick alla med sig bra tips om hur man kan göra bra kundmöten, hur man ska resonera när man prisförhandlar, att skriva offerter, vikten av att dokumentera sina kundsamtal och att vårda sina kunder. För att bli bra måste vi alla träna, så efter lunch blev det rollspel. Kan ju vara riktigt skojigt att få spela en besvärlig kund :). Ett syfte med Idéforum är att få träna bland vänner, så att man är bra rustad när det blir skarpt läge.

 

2014-01-15 13.24.41

Här finslipar alla på sina säljargument inför rollspelet då alla fick träna på att sälja.

 

Tre viktiga punkter att tänka på:
Affärer görs mellan människor!
Gå aldrig med på att ifrågasätta eller ”sänka” din egen produkt, även om kunden inte gillar den!
Håll vad du lovar!

 

 

Livsstilsentreprenörer – nätverken nödvändiga

I december 2013 arrangerade vi ett seminarium om Livsstilsentreprenörer och där berörde vi fyra teman, två har vi skrivit om Arbetspusslet och Pengar & Prissättning. Den här gången skriver vi om Nätverk och det sista temat är Kompetens.

De frågor som forskarna på Lunds universitet, Erika Andersson- Cederholm och Carina Sjöholm, ville ha belysta inom detta tema var bland annat:

  • Vilka aktörer är viktiga för dig och hur? Ar det exempelvis kollegor, vänner, myndigheter, grannar?
  • Har du annan hjälp, ex vänner eller grannar som engagerar sig i verksamheten?

Var man har sina nätverk varierar, ex grannar och olika ideella organisationer. Det finns också de som engagerar sig i etablerade nätverk där företagare möts på olika sätt och många använder också nätverk i sociala media. En del framhåller också möjligheten att arbeta med de som passar bäst, dvs arbeta mer i inofficiella nätverk.

Dessutom är man öppen för att hitta nya nätverk exempelvis genom barnens fotbollsintresse, hunden mm. Det finns dock inte hur mycket tid som helst till att nätverka så man får prioritera något av alla de nätverk där man har mest utbyte.

 

 

Nätverk

 

 

Fördelen man att vara med i nätverk är att det ger ringar på vattnet och kan leda till nya kontakter. En del pratade om att de är intresserade nätverka för att träffa personer som kan leda till att två olika verksamheter korsbefruktas eller samarbete av något slag. Några nätverkade också för att få ta del av kompetens hos andra.

Livsstilsföretagaren har också hjälp av familjen och tycker också att grannarna är jätteviktiga.

Vi kan konstatera att nätverken varierar men alla var överens om att de är nödvändiga.

 

 

Livsstilsentreprenörer – konsten att ta betalt

Vi fortsätter på temat Livsstilsentreprenörer och det seminarium som vi arrangerade på ämnet i början av december. Det var fyra olika områden som diskuterades: pris & pengar, nätverk, kompetens och arbetspusslet som vi skrivit om tidigare.

Forskarna Erika Andersson-Cederholm och Carina Sjöholm var intresserade av att få  frågor som handlade om pris och pengar belysta. En intressant fråga som kom upp handlade om vad man kan ta betalt för och här  diskuterades bl a  visningsträdgård. Om man har en fin och intressant trädgård och vill släppa in allmänheten hur tar man betalt för det och vad är man villig att betala för att titta på en trädgård? Inget definitivt svar på frågan blev det men det visar på dilemmat för livsstilsentreprenörerna. Men som i många fall är samarbete med andra bra och i det här fallet kanske flera som arbetar med trädgårdar kan göra något tillsammans.

 

Sedelhšg

 

Ideellt arbete
Under samtalen runt borden kom det fram att man gärna vill ha hjälp av etablerade för att lära mer om konsten att ta betalt. Det finns mycket att fundera på exempelvis, inte för lågt pris då det kan ge en dålig signal men inte heller för högt så man  skrämmer iväg kunderna, var hittar man balansen? Hur ska man ta betalt för upplevelser?

Många av livsstilsentreprenörerna arbetar dessutom för mer än bara pengar, man är engagerad i ett område eller i en speciell fråga. Många funderar också på hur mycket ska man jobba ideellt och kan man ta symbolisk betalt? Det är kluvet eftersom många gärna vill bidra men om det blir för mycket oavlönat arbete blir det i slutändan svårt att dra ihop till sin egen försörjning och hitta tid att arbeta med sitt företag. Var och en får nog fråga sig själv hur mycket man är villig arbeta ideellt, det kan till slut bli svårt att ta betalt när omgivningen är van vid att det är gratis. På sikt kan det bli förödande både för en själv och för andra företagare på marknaden.

 Vi återkommer med inlägg om kompetens och nätverk som också var uppe till diskussion.

 

 

 

KG Konsult i pressen

Idag finns en artikel i Österlenmagasinet som handlar om seminariet på temat Livsstilsentreprenörer som vi arrangerade på uppdrag av Simrishamn kommun. Läs artikeln, finns på sidan 11 under rubriken Att leva och sälja sin dröm.

2013-12-12 18.21.27

Kontakta oss om ni vill belysa en viktig fråga, vi hjälper er att arrangera ett seminarium eller  genomföra en workshop.