Inspiration om integration och mångfald

Vi gör seminarier/workshops för att inspirerar till ökad integration och mångfald i företag och organisationer. Vi genomförde nyligen en seminarieserie för Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamns kommun. På plats hade vi företagare som berättade om vad mötet med andra kulturer har tillfört dem själva, medarbetare och företaget. Även nyanlända var på plats och berättade utifrån sitt perspektiv.

Hör av dig till oss på KG Konsult om du är intresserad och vill veta mer. Katarina 070 207 5006  och Gunnel 070 537 09 54. E-post: kontakt@kgkonsult.se