Idéforums första minisprångbräda

Den här veckan har vi haft den första av tre minisprångbrädor för deltagare i Idéforum. Vid varje tillfälle får två deltagare möjligheten att presentera sin idé/verksamhet för en panel och få feed-back och tips. Det är Anna Mendel på Connect Skåne, en av Idéforums medfinansiärer, som arrangerar minisprångbrädan. I panelen ingick Dan Löfgren – Kontorschef Sparbanken Syd i Tomelilla, Henrik Hedberg – Join samt Mikael Lagerberg – Lagerberg Invest.

De som presenterade sina verksamheter var  Saga Johnsson som är keramiker och driver Elisetorps B&B vid Stenshuvud och Eira Ahlgren som har en helt ny produkt för att förbättra kvalitén på vatten som är bra både för miljö och växtligheten. Båda fick bra input på sina presentationer, och Eira:s produkt tyckte panelen hade  bra innovationshöjd. det innebar att Connect Skåne gärna vill testa Eiras produkt  i en språngbräda med en panel som består av åtta investerare/rådgivare plus att hon  får mentortimmar. Nu får vi se vad som blir nästa steg och hur det utvecklas.

Vi tackar också Tomelilla kommun som bistår oss med lokaler mm, de är också en av medfinansiärerna till Idéforum.

 

Saga Johansson ska strax presentera sin idé.

Saga Johnsson ska strax presentera sin verksamhet och tankar om hur hon vill utveckla den.

Eira Ahlgren presenterar sin idé på minisprångbrädan
Eira Ahlgren presenterar sin idé på minisprångbrädan