Högsta ratingbetyget

Alla företag som jobbar med tjänsten Stöd & Matchning jämförs utifrån resultat och ges ratingbetyg. Vi har fått högsta betyget 3 stjärnor!! Det är vi mycket glada och stolta över.

Så här skriver Arbetsförmedlingen om vad stjärnorna innebär:
De leverantörer som har högst ratingbetyg (tre stjärnor) har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Två stjärnor visar att leverantörens resultat är medel och en stjärna under medel.